Rehabilitering og recovery – en fælles tilgang og et fælles ansvar!

Regeringens nye nationale anbefalinger om styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, KL's socialpolitiske udspil, ny overenskomst for Almen Praksis og sundhedsaftalerne mv. understreger nødvendigheden af samarbejdet mellem kommunerne, Almen Praksis og hospitalerne. Hertil kommer inddragelse af borgeren/patienten og styrkelsen af borgerperspektivet og borgerens muligheder for at agere selvstændigt og meningsfyldt i eget liv.

Kommuner, Almen Praksis og hospitaler skal målrettet og med større intensitet og forpligtende samarbejder afprøve forskellige samarbejdsmodeller med udgangspunkt i konkrete og lokale projekter.

Samtidig står kommunerne og det nære sundhedsvæsen over for en udvidet og krævende opgaveportefølje. Udfordringerne er, at opgaver, kompetencer og organisering ikke altid matcher kravene. Det er f.eks. inden for:

  • Implementering af rehabilitering og recovery som grundelementer og konkret praksis i den kommunale organisering og på tværs af fagområder og strukturer, herunder mellem social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet
  • Dokumentationspraksis og effektvurdering på tværs af socialområdet for at skabe sikker viden om, hvad der virker
  • Etablering af akutfunktioner med fokus på patient- og borgersikkerhed, herunder kvalitets- og sikkerhedskrav i det risikobaserede tilsyn
  • Integrering af social- og sundhedsfaglig viden og kompetencer samt en bæredygtig organisation inden for socialpsykiatrien og handicapområdet – for at styrke borgerens handlekompetence og sikre tidlig opsporing og forebyggelse af livsstilsygdomme og tidlig død.

 

MUUSMANN har et stærkt hold, der kan støtte og rådgive kommuner og regioner på bl.a. disse områder. Vi kan facilitere udviklingsarbejdet inden for rehabilitering og recovery samt inden for afprøvning, dokumentation og effektvurdering af konkrete og afgrænsede forbedringsprojekter mellem borgeren/patienten og de tværsektorielle samarbejdspartnere.

MUUSMANN kombinerer og stiller med de rette kompetencer på det specialiserede social- og sundhedsområde på tværs af sektorer samt inden for viden om effektmåling og -dokumentation, analyse, organisering, implementering og ledelse. Vi tilbyder forskellige metodiske tilgange og udvikler gerne nye i samspil med vores kunder og samarbejdspartnere.

Ønsker du at høre mere, så kontakt gerne:

Helen Hilario Jønsson, tlf. 31 32 91 96, mail: hhj@muusmann.com

Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79, mail: mf@muusmann.com

Du har også mulighed for at mødes med os på KL's Handicap og Psykiatrikonference 2017, tirsdag den 28. november, i Kolding. Ring eller skriv gerne for en nærmere aftale.