Sæt et hold med borgeren – sæt ikke ”Borgeren i centrum”

I Rødovre Kommune betyder det, at borgernes livssituation skal sætte holdet og definere løsningen. Gennem ni måneder har Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdet systematisk med netop dette i projektet ”Sammen med Borgeren”. Det har styrket samarbejdet på tværs og skabt nye løsninger på kendte udfordringer.

Over 200 medarbejdere og ledere i Rødovre Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning har igennem ni måneder arbejdet med samskabelse med afsæt i designtænkning i samarbejde med MUUSMANN. Det har skabt ny viden om borgernes behov og ønsker – og kendskab på tværs for medarbejdere og ledere.

I projektet ”Sammen med Borgeren” har omkring 100 Rødovreborgere deltaget i en lang række aktiviteter sammen med medarbejdere og ledere. Sammen har de identificeret udfordringerne og skabt nye løsninger i en erkendelse af, at velfærd går fra at være en serviceydelse, som kommunen har monopol på at levere, til i højere grad at være noget, der sker mellem mennesker, hvor forskellige aktører skaber løsningerne sammen. Gennem dette udefra-ind-perspektiv har Rødovre Kommune gjort de fine hensigter til ny praksis.

Ti interne konsulenter sikrer fremtidig effekt

”Sammen med Borgeren” startede som et projekt, men involverer nu alle medarbejdere og ledere i hele Social- og Sundhedsforvaltningen og er blevet en fast del af forvaltningens interne sprog og virke på en række områder. Men det stopper ikke her. Social- og Sundhedsforvaltningen fortsætter det systematiske arbejde med udvikling af nye løsninger gennem samskabende designprocesser på flere af deres andre indsatsområder. For at understøtte dette arbejde og det nye ”mindset” har MUUSMANN uddannet ti interne Rødovrekonsulenter. De nye samskabelseskonsulenter har gennemført en uddannelse, der bygger på elementer fra designtænkningen og har været et action-learning-forløb, hvor deltagerne har afprøvet metoderne undervejs.

Se en lille film, hvor de nye samskabelseskonsulenter fortæller om oplevelsen:

https://www.youtube.com/watch?v=7NlZ5ZEgVxg&t=89s

Du er også velkommen til at kontakte Malene Kjær-Jepsen (mobil: 21 55 92 50) eller Camilla Sort (mobil: 26 20 34 27) for at høre mere om samskabelse i praksis.