Satspuljeprojekt om styrket kommunal rehabilitering

MUUSMANN har i konsortium med University College Nordjylland i 2017 på vegne af Sundhedsstyrelsen planlagt og faciliteret en række temadage og støtte- og rådgivningsforløb for i alt 40 kommuner med henblik på at styrke den kommunale rehabiliteringsindsats. Projektet er et satspuljemiddelprojekt, som har taget afsæt i Sundhedsstyrelsens Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet og i selvvalgte organisatoriske og faglige temaer i de enkelte kommuner, med deltagelse af i alt over 1.000 ledere og medarbejdere.

MUUSMANN er i gang med at udarbejde en evalueringsrapport af forløbet til Sundhedsstyrelsen, og vi ser på den baggrund frem til i februar 2018 at dele vores viden her på hjemmesiden for så vidt angår nogle af de væsentligste mønstre/tematikker i det kommunale rehabiliteringsarbejde samt MUUSMANNs erfaringer med hvilke faglige og organisatoriske forudsætninger og præmisser, der knytter sig til implementering af en styrket rehabiliteringskultur og -praksis. 

Ønsker du at høre mere om MUUSMANNs erfaringer med kommunal rehabilitering eller om det omtalte projekt, er du velkommen til at kontakte: