Serviceeftersyn af økonomistyringen giver gode resultater

Mange kommuner oplever, at grundprincipperne for økonomistyringen gennem årene stille og roligt kan udvikle sig i forskellige retninger. I Jammerbugt Kommune har kommunalbestyrelsen med hjælp fra MUUSMANN besluttet at foretage et serviceeftersyn af økonomistyringen.

MUUSMANN har fungeret som faglig sparringspartner og proceskonsulent i serviceeftersynet, og på den baggrund har kommunalbestyrelsen i foråret 2019 vedtaget en række justeringer af kommunens overordnede styringsprincipper samt et kodeks for god økonomistyring i kommunen.

Det kræver en vis portion mod fra den politiske og den administrative ledelse at beslutte, at der er behov for et serviceeftersyn, men det giver god mening at give sig tid til at diskutere og videreudvikle kommunens økonomistyring og styringskultur af flere grunde:

  • Den statslige styring af kommunerne udvikler sig løbende. Det har derfor været nødvendigt at foretage justeringer for at reducere risikoen for at få problemer med servicerammen og for den sags skyld også anlægsloftet.
  • Alle organisationer oplever en løbende udskiftning blandt de aktører, som er bærende for styringskulturen. Derfor er der behov for med passende mellemrum at revitalisere og gentænke styringsprincipperne samt aktørernes roller og ansvar i økonomistyringen. En klar rolle- og ansvarsfordeling er ofte nøglen til, at styringen kan fungere i praksis.
  • Kommunerne forandrer sig løbende. Der opstår nye behov, muligheder og problemstillinger, som kalder på nye løsninger og idéer – og nogle af disse forandringer har også betydning for styringskulturen. Det kan for eksempel være nyttigt at diskutere, hvordan en sikker styring kan gå hånd i hånd med at skabe en kommunal organisation, der er åben og omstillingsparat i forhold til at forny, samarbejde og samskabe med andre.


MUUSMANNs erfaringer viser, at serviceeftersynet med fordel kan gennemføres i en involverende proces, hvor kommunens centrale og decentrale ledelse medvirker. Serviceeftersynet er en sund øvelse, der giver kommunens ledelse og væsentlige aktører på området mulighed for at drøfte forskellige idéer og udfordringer i et forum, hvor der også har været mulighed for at inddrage erfaringer fra andre kommuner. MUUSMANNs erfaringer viser også, at det er vigtigt fra start til slut at involvere og engagere det politiske niveau i arbejdet for at sikre det fremtidige politiske ejerskab til de revitaliserede principper.

I en travl hverdag kan det være vanskeligt for den kommunale organisation at prioritere tilstrækkelig fokus og tid til at gennemføre et serviceeftersyn af økonomistyringen. MUUSMANN har konsulenter med mange års faglig erfaring inden for økonomistyring samt erfaring med processtyring, som kan understøtte en fagligt funderet proces, der resulterer i konkrete handlinger og forandringer i den fremadrettede styring.

Kontakt:

Adm. direktør Lars Muusmann, mobil 40 76 72 27, lm@muusmann.com
Direktør og partner Chris Petersen, mobil 81 71 75 16, cep@muusmann.com
Chefkonsulent Hans Nikolaisen, mobil 30 57 04 74, hn@muusmann.com