Tværkommunal akutfunktion?

Træf jeres beslutning på et nuanceret og valideret grundlag

MUUSMANN gennemfører i efteråret en analyse af akutområdet i to nordsjællandske kommuner. Formålet er at give politikere og ledelse kvalificeret beslutningsstøtte i forhold til at oprette en tværkommunal akutfunktion i aften- og nattetimerne. Dette blandt andet for at lette rekrutteringen af relevant personale og forbedre kvaliteten af sundhedsindsatser for borgerne.

Analysen indebærer en bred kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, som i samspil med konsulenternes store erfaring på området sikrer et bredt funderet beslutningsgrundlag. Afslutningsvis afholdes en valideringsworkshop, hvor nøglepersoner fra de to kommuner kvalificerer beslutningsgrundlaget yderligere.

MUUSMANN udarbejder herefter en kortfattet og handlingsorienteret rapport, hvor fordele, ulemper og anbefalinger i forhold til at etablere en tværkommunal akutfunktion i aften- og nattetimerne tydeligt vil fremgå.

Flere informationer kan fås hos:
Partner Mia Fruergaard på mobil: 21 29 70 79 eller mail: mf@muusmann.com
Chefkonsulent Lars Tranholm på mobil: 20 25 40 46 eller mail: lt@muusmann.com