Udvikling af omsorgsboliger

Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret omsorgsboliger, som skal understøtte borgernes livskvalitet, aktiviteter, selvbestemmelse og selvhjulpenhed og medvirke til, at beboerne oplever tryghed og omsorg. Det særlige ved omsorgsboligerne er den tilknyttede omsorgspakke, som betyder, at særligt personale har til opgave at igangsætte og gennemføre en række aktivitetstilbud for beboerne samt bidrage til at sikre, at der ydes omsorg i form af fællesskab, samvær og netværk beboerne imellem.

MUUSMANN er i samarbejde med beboere, personale og ledere godt i gang med at identificere grundlaget for at kunne vurdere, hvordan omsorgsboligerne både på kort og længere sigt fremstår som en attraktiv og relevant boligform, som beboere er glade for. Samtidig undersøges potentialerne i have et rehabiliterende fokus i forhold til beboerne, samt hvordan eventuelle økonomiske potentialer kan identificeres.

Opgaven gennemføres via interviews, workshop og foto/video af aktiviteter/samspil mellem beboere og medarbejdere. Centralt i alle opgaveløsningens elementer er inddragelse af beboerne i omsorgsboligerne.

For yderligere info kontakt:

Partner Mia Fruergaard, tlf.: 2129 7079, mail: mf@muusmann.com

Chefkonsulent Lars Tranholm, tlf.: 2025 4046, mail: lt@muusmann.com