Forandrings-processen skal være gennemsigtig

MUUSMANN har stor ekspertise i at bistå organisationer med at tilpasse sig en ny situation eller strategi, og her gives ingen standardløsninger.

VI GENNEMFØRER ORGANISATIONSANALYSER - Analysen giver et præcist øjebliksbillede af, hvordan organisationen fungerer, så omstillinger og forandringer kan ske på et oplyst grundlag. Hvad enten det drejer sig om opgaveløsning, samarbejdsrelationer eller kommunikation.

VI BISTÅR VED FUSIONER OG SAMMENLÆGNINGER - Som et led i processen gennemføres de nødvendige tekniske og administrative tilpasninger, men processen stopper ikke her. Som regel er der også behov for at sætte fokus på kultur, ledelsesformer, organisation og målsætninger.

VI DESIGNER ORGANISATIONENS STRUKTUR - Ofte er det nødvendigt at gennemføre en udviklingsproces, som munder ud i et redesign af organisationens struktur og funktioner, så det nye ledelsesgrundlag og styringsredskaberne er klart identificeret.