Skab excellente løsninger

Ved både ledelse og medarbejdere i din organisation, hvad I er sat i verden for? Og hvad I vil være kendte for i fremtiden? Mange siger selvfølgelig ja - mens nogen kan være i tvivl. MUUSMANN kan hjælpe din organisation med at klargøre mission og vision og bringe dem på en formel, der skaber resultater.

Fokus på fakta og fremgang

Hvor gode er I? Et andet spørgsmål, ledelse og medarbejdere i en excellent organisation skal kunne svare på. Med fokus på fakta og fremgang kan MUUSMANN understøtte din organisation til at blive mere effektiv, få større gennemslagskraft og dermed mere tilfredse kunder/ brugere og interessenter. Med udgangspunkt i EFQM Excellence hjælper MUUSMANN lederne til at blive bedre ledere, idet modellen grundlæggende er en systematisering af det, ledelse handler om: Planlægning, gennemførelse, kontrol, evaluering og opfølgning.

Excellence er:

Resultatorientering

  • at opnå resultater, der tilfredsstiller organisationens interessenter

Kundefokus

  • at skabe vedvarende værdi for kunder/brugere og interessenter

Lederskab og fastholdelse af formålet

  • at praktisere visionær og inspirerende ledelse, der holder fast i formålet

Ledelse gennem processer og data

  • at opbygge og vedligeholde processer og data i sammenhængende systemer

Medarbejderinvolvering og -udvikling

  • at engagere og udvikle medarbejderne med det formål at styrke deres indsats

Konstant læring, innovation og forbedring

  • at gennemføre forandringer på grundlag af både dokumenterede resultater, innovation og forbedring

Udvikling af partnerskaber

  • at udvikle og vedligeholde værdiskabende partnerskaber

Samfundsansvar

  • at tage socialt og bæredygtigt ansvar

Excellence-modellen strukturerer organisationens indsatser og giver organisationen stor frihed til at anvende konkrete værktøjer og målemetoder efter eget valg.

MUUSMANN leverer

MUUSMANN har stor erfaring med at understøtte organisationer på vejen fra mission og vision til resultater.

MUUSMANN giver ledelsen modeller og værktøjer, som fastholder organisationen som en helhed bundet sammen af en rød tråd, der løber fra mission - vision - strategier - ressourcer - processer - resultater. Formålet er at støtte organisationen i en ny adfærd, der bygger på gennemsigtighed i beslutnings- og arbejdsprocesser, og ønsket om løbende forbedringer i forhold til interessenternes oplevede værdi.

MUUSMANN tager udgangspunkt i organisationens resultater og fakta. Sammen med ledelse og medarbejdere og igennem en enkel og gennemprøvet proces definerer vi baseline og får svaret på, hvor god organisationen er - og hvor robust, den er og kan blive med en hurtig og effektiv indsats. Baseline danner grundlag for arbejdet med ledelse, strategi, prioritering af ressourcer, styring og forbedring af arbejdsprocesser, resultatmåling og læring.

MUUSMANN leverer den struktur, der giver ledelsen overblik og træner ledere og medarbejdere i de bagvedliggende værktøjer, der skal bruges i indsatsen for forbedringer, der virker.

EFQM Excellence fokuserer på de grundlæggende strukturer, metoder og systemer til god og effektiv ledelse. Men god ledelse er også at kunne kompensere for en organisations svage sider og agere hensigtsmæssigt i de situationer, hvor struktur og systemer ikke slår til. Derfor tilbyder MUUSMANN også ledelses- og medarbejderudvikling, teambuilding, coaching og rekruttering.

Ring til os i MUUSMANN og få en uforpligtende drøftelse af mulighederne for anvendelse af EFQM Excellence i din organisation.