Skip to main content

Udvalgte referencer

Referencer indenfor rekruttering

Kommuner
 • Kommunaldirektører i bl.a. Esbjerg, Horsens, Randers, Hedensted, Middelfart, Frederikshavn, Dragør og Struer kommuner
 • Direktører i Glostrup, Hjørring, Greve, Halsnæs, Rebild og Dragør Kommuner
 • Forvaltningschef, Tårnby Kommune
 • Social- og sundhedsdirektør, Favrskov Kommune
 • Børn og Unge chefer og direktører, Aarhus Kommune
 • Destinationschef, Destination Limfjorden (Struer, Skive og Morsø kommuner)
 • Beredskabsdirektører, Trekant Brand, Kronjylland og Sydøstjyllands Brandvæsen
 • Direktør til TVIS
 • Adm. direktør, Østkraft A/S og Bornholms Forsyning
 • Centerchef til Økonomi og Personale, Frederikshavn Kommune
 • Stabschef, Fredericia Kommune
 • Socialchef, Viborg Kommune
 • Chef for Erhverv og Udvikling, Viborg Kommune
 • Økonomi – og HR chef, Aarhus Kommune
Staten
 • Vicedirektør, Nationalmuseet
 • Museumsleder, Struer Museum
 • Teaterdirektør, Odense Teater
 • Direktører til Færdselsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen
 • Vicedirektører til Energistyrelsen og Ankestyrelsen
 • Kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Stabschef til Midt- og Vestjyllands Politi, Justitsministeriet
 • Chef til Energistyrelsens direktionssekretariat
 • Chef for Politiets Administrative Center, Rigspolitiet
 • IT-Sikkerhedskonsulent, Finanstilsynet
 • Sundhedsfaglig chef, Styrelsen for Patientsikkerhed
Regioner
 • Regionsdirektør, Region Nordjylland
 • Økonomidirektør og direktør for Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Hospitalsdirektører og vicedirektører til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
 • Hospitalsdirektør og lægelig direktør, Odense Universitetshospital
 • Vicedirektører og centerchefer, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Psykiatriplanlægningschef, Region Midtjylland
 • Vicedirektører til Herlev, Amager, Hvidovre og Gentofte Hospital
 • Områdechef for Børn og Unge, Socialområdet – Region Midtjylland
 • Centerdirektører, Rigshospitalet
 • Økonomidirektør, Region Midtjylland
 • Økonomichef, Region Midt
 • Projektdirektør, Region Nordjylland
 • Overlæge til børneonkologi, Aalborg Universitetshospital
 • Ledende overlæge, Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Syddanmark
Politiske og medlemsstyrede organisationer
 • Direktører til bl.a. Hirtshals Havn, Grænseforeningen, Dansk Blindesamfund, Fonden Stevns Klint Besøgscenter, Praktiserende Lægers Organisation og Danske Handicaporganisationer
 • Økonomi- og administrationschef, LEV – Livet med udviklingshandicap
 • Adm. direktører til fagforeningen IDA og Diabetesforeningen
 • Sekretariatschefer til Præsteforeningen, Vesterbro Sogn, Dansk Socialrådgiverforening og Lærernes A-kasse
 • Administrationschef og organisationschef, Danmarks Naturfredningsforening
 • Nationalparkchef, Nationalpark Mols Bjerge
 • Kommunikationschef, TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • Opholdschef og opholdsleder, Opholds- og Bostederne Søbæk ApS
 • Økonomichef, Dansk Psykologforening
Uddannelsesinstitutioner
 • Rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner, studiechef – SDU
 • Dekaner, Københavns Universitet
 • Direktører til Danske Gymnasier, Learnmark, VUC Syd, IT Vest – Universiteterne i Vestdanmark og Erhvervsskolerne i Aars
 • Direktør og vicedirektør, Campus Bornholm
 • Vicedirektører med ansvar for Koncern-økonomi, til HR og til Bygningsområdet – Campus Service, Københavns Universitet
 • Direktører og faglige chefer til flere UC’ere
 • Rektorer til Nørre Gymnasium, Birkerød Gymnasium, Niels Steensens Gymnasium og Mulernes Legatskole
 • Forstander, Vinde Helsinge Friskole
 • Rektorer til bl.a. Allerød Gymnasium, Egedal Gymnasium, Duborg-Skolen og Tønder Gymnasium
 • Forstander, Bygholm Landbrugsskole
 • Skoleledere til en række folkeskoler i hele landet
 • Vicerektor, EUC Nordvestsjælland
 • Dekan, Københavns Universitet – Det Juridiske Fakultet
 • Fakultetsdirektør, Københavns Universitet – Det Juridiske Fakultet
 • Prodekan for forskning og innovation, Københavns Universitet – Det Juridiske Fakultet
SKI Leverandør
Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Referencer indenfor analyser/evalueringer

 • Inklusionsmåling der skal fremme kønsbalancen i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
 • Analyse af dosispakket medicin, MedCom
 • Situationsanalyse af organisationen, Region H psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Analyse af plejeboligplan og det nære sundhedsvæsen, Jammerbugt Kommune
 • Evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Sundhedsministeriet
 • Evaluering af digitale forløbsplaner på sundhedsområdet, Sundhedsministeriet
 • Status og Eftersyn af Natur, Teknik og Miljø, Syddjurs Kommune
 • Analyse af det specialiserede Voksenområde, Horsens Kommune
 • Trivselsmåling, Sygeforsikring Danmark
 • Analyse af administrationsområdet, Kolding Kommune
 • Analyse af stabene, Herlev og Gentofte Hospital
 • Tilsyn med Landbrugets fondes arbejde med effekter og forvaltning, Landbrugsstyrelsen
 • Omsorg og nærvær i ældreplejen, Jammerbugt Kommune
 • Evaluering af Sikkert Patientflow, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Evaluering af erfaringer med (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Serviceeftersyn af den økonomiske styringsmodel, Jammerbugt Kommune
 • Analyse af kapacitetsanvendelsen på medicinske afdelinger i Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner – i samarbejde med Boston Consulting Group
 • Analyse af direktionsmodel, Syddjurs Kommune
 • Analyse af det samlede operationsområde, Aarhus Universitetshospital
 • Analyse af kommunernes ejendomsadministration, Finansministeriet
 • Støtte til kommunernes rehabiliteringsindsats, Sundhedsstyrelsen
 • Situationsanalyser/organisationsanalyser på bl.a. en række somatiske og psykiatriske hospitaler
 • Analyse og tiltag til nedbringelse af sygefravær i flere kommuner f.eks. Nyborg, Stevns og Fredensborg Kommune

Referencer indenfor ledelse, organisation og samarbejde

 • Strategiudvikling: Nye veje på det specialiserede område – skole, social og handicap, Aalborg Kommune
 • Styrket faglig ledelse, Københavns Kommune – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Ledelsessupport til forandringsproces i karriere, Københavns Kommune
 • Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen, Stevns Kommune – Sundhed & Omsorg
 • Bistand til udviklingsprojektet ”samtaler i fokus”, Københavns Kommune
 • Nedbringelse af sygefravær i re-organiseret hjem, Greve Kommune
 • Udvikling af ledergruppen og organisationen, TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • Forretningsudvikling i kommuner og regioner, Danmarks Apotekterforening
 • Projekt “Sammen med Unge”, Rødovre Kommune
 • Tilstandsanalyse, Herlev og Gentofte Hospital
 • Forretningsudvikling i kommuner og regioner, Danmarks Apotekerforening
 • Tilstandsanalyse, Vesterbro Sogn
 • Samspil og sammenhæng – i et borgerperspektiv, Vejle Kommune
 • Udvikling af ledergruppen, Hjertecentret, Rigshospitalet
 • Organisationsudvikling, Dansk Fjernvarme
 • Lederudviklingsforløb, Sygehus Sønderjylland
 • Sammen med borgerne, Rødovre Kommunes Social og Sundhedsforvaltning
 • Evaluering og formidling af ernæringsprojekt for ældre, Albertslund Kommune, Vallensbæk Kommune og Silkeborg Kommune
 • Ledersparring til enkeltpersoner og ledergrupper, Fredensborg Kommune
 • Lederudvikling i staten, Grønland
 • Evaluering af udviklingsprojekt – Rehabiliterings- og Træningscenter, next level, Helsingør Kommune
 • Udvikling af neurorehabilitering på Gildhøjhjemmet, Brøndby Kommune
 • Medarbejderundersøgelse, Sygeforsikringen Danmark
 • Kvalificering og facilitering af workshop vedr. midtvejsevaluering om fælles kommunal akutfunktion, frikommuneforsøg, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe Kommuner
 • Analyse og udvikling af kommunale akutfunktioner, Hørsholm og Fredensborg Kommuner
 • Statusvurdering af implementering af udviklingsstrategi og organisationsomlægning, Faaborg-Midtfyn Kommune