Udvalgte referencer indenfor rekruttering

Referencer indenfor rekruttering

Kommuner
 • Kommunaldirektører i blandt andet Esbjerg, Horsens, Randers, Hedensted, Middelfart og Struer kommuner
 • Direktør, Glostrup Kommune
 • Direktør for Teknik- og Miljø, Hjørring Kommune
 • Direktør for Kultur & Fritid og Teknik & Miljø, Greve Kommune
 • Koncerndirektør, Rebild Kommune
 • Direktør for Børn og Unge, Aarhus Kommune
 • Direktører, Halsnæs Kommune
 • Direktør for Børn og Unge, Viborg Kommune
 • Forvaltningschef, Tårnby Kommune
 • Social- og sundhedsdirektør, Favrskov Kommune
 • Velfærdsdirektør, Fredericia Kommune
 • Kulturdirektør, Vejle Kommune
 • Fem Børn og Unge-chefer, Aarhus Kommune
 • Destinationschef, Destination Limfjorden (Struer, Skive og Morsø kommuner)
 • Beredskabsdirektører, Trekant Brand, Kronjylland og Sydøstjyllands Brandvæsen
 • Direktør til Sønderborg Forsyning
 • Direktør til TVIS
 • Adm. direktør, Østkraft A/S og Bornholms Forsyning
Staten
 • Vicedirektør, Nationalmuseet
 • Teaterdirektør, Odense Teater
 • Direktør, Færdselsstyrelsen
 • Direktør, Fiskeristyrelsen
 • Vicedirektører, Energistyrelsen
 • Vicedirektør, Ankestyrelsen
 • Kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Stabschef til Midt- og Vestjyllands Politi, Justitsministeriet
 • Chef til Energistyrelsens direktionssekretariat
 • Chef for Politiets Administrative Center, Rigspolitiet
 • IT-Sikkerhedskonsulent, Finanstilsynet
 • RPA Seniorkonsulent, Finanstilsynet
 • Klinisk overlæge, Kriminalforsorgen Syddanmark
 • Sundhedsfaglig chef, Styrelsen for Patientsikkerhed
Regioner
 • Regionsdirektør, Region Nordjylland
 • Økonomidirektør og direktør for Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Hospitalsdirektør og vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
 • Hospitalsdirektør og lægelig direktør, OUH
 • Vicedirektører og centerchefer, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Psykiatriplanlægningschef, Region Midtjylland
 • Vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
 • Vicedirektører, Herlev og Gentofte Hospital
 • Områdechef for Børn og Unge, Socialområdet – Region Midtjylland
 • Centerdirektører, Rigshospitalet
 • Økonomidirektør, Region Midtjylland
Politiske og medlemsstyrede organisationer
 • Direktør, Fonden Stevns Klint Besøgscenter
 • Direktør, LEV
 • Økonomi- og administrationschef, LEV
 • Adm. direktør, Diabetesforeningen
 • Direktør, PLO
 • Adm. direktør IDA
 • Sekretariatschef, Præsteforeningen
 • Sekretariatschef, Vesterbro Sogn
 • Sekretariatschef, Lærernes A-kasse
 • Direktør, Dansk Blindesamfund
 • Direktør, Danske Handicaporganisationer
 • Direktør, HK A-kasse
 • Administrationschef og organisationschef, Danmarks Naturfredningsforening
 • Nationalparkchef, Nationalpark Mols Bjerge
Uddannelsesinstitutioner
 • Rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner, studiechef – SDU
 • Dekaner, Københavns Universitet
 • Direktør, Danske Gymnasier
 • Direktør, Learnmark
 • Direktør, VUC Syd
 • Direktør, IT Vest – Universiteterne i Vestdanmark
 • Direktør, Erhvervsskolerne i Aars
 • Direktør og vicedirektør, Campus Bornholm
 • Vicedirektører med ansvar for Koncern-økonomi, til HR og til Bygningsområdet – Campus Service, Københavns Universitet
 • Direktører og faglige chefer til flere UC’ere
 • Rektor, Nørre Gymnasium
 • Rektor, Birkerød Gymnasium
 • Rektor, Niels Steensens Gymnasium
 • Rektor, Mulernes Legatskole
 • Forstander, Vinde Helsinge Friskole
 • Rektor, Allerød Gymnasium
 • Rektor, Egedal Gymnasium
 • Rektor, Duborg-Skolen
 • Forstander, Bygholm Landbrugsskole
 • Skoleledere til en række folkeskoler i hele landet
SKI Leverandør
Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Referencer indenfor analyser/evalueringer

 • Analyse af Læge- og Patienthåndbogen, Danske Regioner
 • Analyse af stabene, Herlev og Gentofte Hospital
 • Tilsyn med Landbrugets fondes arbejde med effekter og forvaltning, Landbrugsstyrelsen
 • Analyse af specialområdet og hjemmeplejen, Haderslev Kommune
 • Omsorg og nærvær i ældreplejen, Jammerbugt Kommune
 • Organisationsudvikling, ledelse og sammenhold, TEKNIQ
 • Evaluering af Sikkert Patientflow, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Evaluering af erfaringer med (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Serviceeftersyn af den økonomiske styringsmodel, Jammerbugt Kommune
 • Analyse af kapacitetsanvendelsen på medicinske afdelinger i Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner – i samarbejde med Boston Consulting Group
 • Serviceeftersyn Handicap og Psykiatri, Herning Kommune
 • Analyse af direktionsmodel, Syddjurs Kommune
 • Analyse af det samlede operationsområde, Aarhus Universitetshospital
 • Analyse af kommunernes ejendomsadministration, Finansministeriet
 • Analyse af fælles akutfunktion aften og nat, Hørsholm og Fredensborg kommune
 • Evaluering af EUDP 2019, Energistyrelse – EUPD-sekretariatet
 • Kortlægning af medlemsrettede aktiviteter i Dansk Blindesamfund
 • Evaluering af kommunale omsorgspladser, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Støtte til kommunernes rehabiliteringsindsats, Sundhedsstyrelsen
 • Situationsanalyser/organisationsanalyser på bl.a. en række somatiske og psykiatriske hospitaler
 • Analyse og tiltag til nedbringelse af sygefravær i flere kommuner f.eks. Nyborg Kommune og Fredensborg Kommune

Referencer indenfor ledelse, organisation og samarbejde

 • Strategiudvikling: Nye veje på det specialiserede område – skole, social og handicap, Aalborg Kommune
 • Forretningsudvikling i kommuner og regioner, Danmarks Apotekterforening
 • Organisationsanalyse, Dansk Blindesamfund
 • Organisationsanalyse, International Business Academy
 • Business Case, Aarhus Universitet
 • Projekt “Sammen med Unge”, Rødovre Kommune
 • Tilstandsanalyse, Herlev og Gentofte Hospital
 • Forretningsudvikling i kommuner og regioner, Danmarks Apotekerforening
 • Tilstandsanalyse, Vesterbro Sogn
 • Fra silo til værdikæde/Lyst til samarbejde, DMI
 • Samspil og sammenhæng – i et borgerperspektiv, Vejle Kommune
 • Udvikling af ledergruppen, Hjertecentret, Rigshospitalet
 • Samskabelsesprojekt, Rebild Kommune
 • Organisationsudvikling, Dansk Fjernvarme
 • Lederudviklingsforløb, Sygehus Sønderjylland
 • Servicerejse på barselsområdet, Beskæftigelsesministeriet
 • Sammen med borgerne, Rødovre Kommunes Social og Sundhedsforvaltning
 • Evaluering og formidling af ernæringsprojekt for ældre, Albertslund Kommune, Vallensbæk Kommune og Silkeborg Kommune
 • Ledersparring til enkeltpersoner og ledergrupper, Fredensborg Kommune
 • Lederudvikling i staten, Grønland
 • Evaluering af udviklingsprojekt – Rehabiliterings- og Træningscenter, next level, Helsingør Kommune
 • Udvikling af neurorehabilitering på Gildhøjhjemmet, Brøndby Kommune
 • Potentialevurdering ved etablering af sundhedshus, Middelfart Kommune
 • Medarbejderundersøgelse, Sygeforsikringen Danmark
 • Kvalificering og facilitering af workshop vedr. midtvejsevaluering om fælles kommunal akutfunktion, frikommuneforsøg, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe Kommuner
 • Analyse og udvikling af kommunale akutfunktioner, Hørsholm og Fredensborg Kommuner
 • Statusvurdering af implementering af udviklingsstrategi og organisationsomlægning, Faaborg-Midtfyn Kommune