Skip to main content

Rekrutteringsforløb hos MUUSMANN

Et rekrutteringsforløb hos MUUSMANN består af disse elementer:

1. Kandidatprofil

Indledende møde med kunden. Her identificeres krav til profilen, herunder udfordringer i stillingen og organisationen.

Interview og samtaler med relevante personer om job-, kompetence- og personprofil. Det kan være ledere, medarbejdere og politikere.

MUUSMANN udarbejder stillings- og personprofil, og der produceres eventuelt videoprofil af stillingen og organisationen.
3. Test

Afvikling af testprogram for udvalgte kandidater. MUUSMANN anvender markedets mest professionelle og sammensatte testsystem, der kommer hele vejen rundt om kandidaten.

Feedback til kandidaten og kunden om testresultatet i en testrapport udarbejdet af MUUSMANNs konsulenter og psykologer (cand. psyk).

Grundigheden indebærer forløb, der typisk varer 6-7 timer.
5. Afslutning

MUUSMANN indhenter referencer.

Afslag til øvrige ansøgere, som orienteres mundtligt eller skriftligt.

Evaluering af processen og efter fire måneders ansættelse med kunden og den nye medarbejder.
2. Search og annoncering

MUUSMANN udarbejder annoncemateriale på baggrund af stillings- og personprofilen samt medieplanen.

Annoncering i relevante medier.

Search i MUUSMANNs database, via LinkedIn Recruiter, i vores netværk samt hos relevante organisationer.

Eventuel screening af relevante kandidater.
4. Samtaler

1. samtaler med kvalificerede kandidater, som udvælges i samspil mellem ansættelsesudvalget og MUUSMANN. Efter samtalerne udvælges de kandidater, der skal gå videre i forløbet.

Testforløb, hvor udvalgte kandidater gennemfører MUUSMANNs tests.

Topkandidaterne deltager i 2. samtaler, hvor testresultat præsenteres og anvendes som afsæt for samtalen. Der anvendes ofte en case i 2. samtalerne, som MUUSMANN udarbejder.

Kandidaten indstilles til ansættelse.
1. Kandidatprofil

Indledende møde med kunden. Her identificeres krav til profilen, herunder udfordringer i stillingen og organisationen.

Interview og samtaler med relevante personer om job-, kompetence- og personprofil. Det kan være ledere, medarbejdere og politikere.

MUUSMANN udarbejder stillings- og personprofil, og der produceres eventuelt videoprofil af stillingen og organisationen.
2. Search og annoncering

MUUSMANN udarbejder annoncemateriale på baggrund af stillings- og personprofilen samt medieplanen.

Annoncering i relevante medier.

Search i MUUSMANNs database, via LinkedIn Recruiter, i vores netværk samt hos relevante organisationer.

Eventuel screening af relevante kandidater.
3. Test

Afvikling af testprogram for udvalgte kandidater. MUUSMANN anvender markedets mest professionelle og sammensatte testsystem, der kommer hele vejen rundt om kandidaten.

Feedback til kandidaten og kunden om testresultatet i en testrapport udarbejdet af MUUSMANNs konsulenter og psykologer (cand. psyk).

Grundigheden indebærer forløb, der typisk varer 6-7 timer.
4. Samtaler

1. samtaler med kvalificerede kandidater, som udvælges i samspil mellem ansættelsesudvalget og MUUSMANN. Efter samtalerne udvælges de kandidater, der skal gå videre i forløbet.

Testforløb, hvor udvalgte kandidater gennemfører MUUSMANNs tests.

Topkandidaterne deltager i 2. samtaler, hvor testresultat præsenteres og anvendes som afsæt for samtalen. Der anvendes ofte en case i 2. samtalerne, som MUUSMANN udarbejder.

Kandidaten indstilles til ansættelse.
5. Afslutning

MUUSMANN indhenter referencer.

Afslag til øvrige ansøgere, som orienteres mundtligt eller skriftligt.

Evaluering af processen og efter fire måneders ansættelse med kunden og den nye medarbejder.

Læs også om: