Muusmann Search
Muusmann Menu
Muusmann logo

Ledelse, Organisation & Samarbejde

Mange af vores kunder arbejder med forskellige former for samskabelse, hvor de samarbejder med borgere, organisationer eller virksomheder om at udvikle og løse bestemte velfærdsopgaver. Det er der god grund til, at de gør. Samskabelse kan bidrage til at realisere økonomiske gevinster, det kan bidrage til bedre og mere innovative løsninger og det kan skabe mere engagement og ejerskab til løsningerne for de involverede.

At etablere et nyt mindset blandt ledere og medarbejdere, der gør, at de i hverdagen involverer borgere, civilsamfund og virksomheder i løsningen af velfærdsopgaver.

At medarbejdere og ledere får nye, konkrete kompetencer, så de kan lytte, observere og inddrage på en systematisk måde.

At medarbejdere og ledere får nye, konkrete kompetencer, så de kan lytte, observere og inddrage på en systematisk måde.

At styrke den ledelsesmæssige understøttelse af det nye mindset.