Muusmann Search
Muusmann Menu
Serviceeftersyn og udvikling af styringsmodellen - Muusmann

Serviceeftersyn og udvikling af styringsmodellen

MUUSMANN gennemfører serviceeftersyn af kommunens styringsmodel i et tæt, konstruktivt og involverende samspil.

Det handler om rammer for budgetlægningen, styringsopfølgning og regnskabsaflæggelse samt tydelig fordeling af roller og ansvar i organisationen. Indledningsvis foretages en screening. Her gennemgås centrale dokumenter om kommunens styringsmodel, og vi gennemfører samtaler med centrale aktører. Resultatet dokumenteres i en skriftlig vurdering af styrker og udviklingsmuligheder i den eksisterende styringsmodel. På baggrund af screeningen udarbejder MUUSMANN et oplæg til et serviceeftersyn af de elementer, som kommunen finder relevante. Form, indhold og timing i dette serviceeftersyn vil blive tilpasset forholdene i kommunen.