Muusmann Search
Muusmann Menu
Situationsanalyse - Muusmann

Situationsanalyse

En situationsanalyse giver ledelsen et solidt afsæt for at iværksætte konkrete, resultatgivende ændringer af ledelsesforhold,  organiseringsformer, ressourcefordeling, arbejdsgange, processer, forløb og samspil. Situationsanalysen indebærer en transparent proces med stor medarbejderinddragelse og med handlingsorienterede anbefalinger.

Situationsanalysen har et ubetinget fremadrettet perspektiv og kan indgå i et samlet forbedringsarbejde i organisationen. Situationsanalyser udarbejdes, når det ikke rigtigt kører i en afdeling, og der er behov for kortlægning og analyse af udfordringer og muligheder, som ledelsen kan handle på. En situationsanalyse kan også være relevant, når en ny leder/ledelse har behov for at komme hurtigt og målrettet fra start.

Situationsanalysen er et operationelt forløb, der kan gennemføres i løbet af få måneder og er MUUSMANNs alternativ til store, tunge organisationsanalyser. MUUSMANN har stor erfaring med at udarbejde situationsanalyser, der gør ledelsen i stand til at handle med det samme.