VUC Syd

Direktør

Stillingsopslag l Stillings- og personprofil

Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. september 2019

SØG STILLINGEN

----------------------------------

Middelfart Kommune

Kommunaldirektør

Stillingsopslag l Stillings- og personprofil l Rekrutteringsvideo

Vision og udvikling l Personalepolitik

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. september 2019

SØG STILLINGEN

----------------------------------

Campus Bornholm

Uddannelseschef til erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelse

Stillingsopslag

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. september 2019

SØG STILLINGEN

----------------------------------

Egedal Gymnasium og HF

Rektor

Stillingsopslag l Stillings- og personprofil

Ansøgningsfrist: Søndag den 29. september 2019

SØG STILLINGEN

----------------------------------

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Kontorchef til kontoret for byggeri

Stillingsopslag l Ledelsesgrundlag

Ansøgningsfrist: Søndag den 29. september 2019

SØG STILLINGEN

----------------------------------

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalparkchef

Stillingsopslag l Stillings- og personprofil

Ansøgningsfrist: Søndag den 29. september 2019

SØG STILLINGEN

----------------------------------

Odense Universitetshospital

Ledende overlæge, Lungemedicinsk Afdeling J

Stillingsopslag

Ansøgningsfrist: Søndag den 6. oktober 2019

SØG STILLINGEN

----------------------------------

Faaborg-Midtfyn Kommune

Centerchef - Opvækst og Læring

Kommer i september

-----------------------------------

Mariagerfjord Kommune

Dagtilbuds- og skolechef

Kommer i september

-----------------------------------

Københavns Universitet

Vicedirektør til HR

Kommer i september

-----------------------------------

Hjørring Kommune

Direktør til Teknik og Miljø

Kommer i september

-----------------------------------

Rigshospitalet, Diagnostisk Center

Centerdirektør

Kommer i september

-----------------------------------

Psykiatrisk Center Ballerup

Centerchef

Kommer i september

-----------------------------------

Hedensted Kommune

Kommunaldirektør

Kommer i september

-----------------------------------

Danske Handicaporganisationer

Økonomi- og administrationschef

Kommer i september

-----------------------------------

Struer Kommune

Kommunaldirektør

Kommer i september

-----------------------------------

Chef til nyt spændende initiativ i erhvervsskolesektoren i Østjylland

Kommer i efteråret 2019 - kontakt MUUSMANN for yderligere information

-----------------------------------

Roskilde Kommune

Leder til PPR

I proces

----------------------------------

Sydøstjyllands Brandvæsen (Horsens og Hedensted Kommuner)

Beredskabsdirektør

I proces

----------------------------------

Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Udbudsrådgiver

I proces

----------------------------------

Psykiatrisk Center Ballerup

Klinikchef

I proces

----------------------------------

Landbrug & Fødevarer

Økonomidirektør

I proces

----------------------------------

Region Midtjylland - GENOPSLAG

Samarbejdsorienteret psykiatriplanlægningschef til Psykiatri og Social

I proces

----------------------------------

Energistyrelsen

Kontorchef for Vedvarende Energi/Bioenergi

I proces

----------------------------------

Københavns Universitet

Dekan til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)

I proces

----------------------------------

Energistyrelsen

Økonomichef

I proces

----------------------------------

Danske Handicaporganisationer

Direktør

I proces

----------------------------------

Herlufsholm Skole og Gods

Rektor

I proces

----------------------------------