Muusmann Search
Muusmann Menu
Muusmann logo

Ledelse, Organisation & Samarbejde

Mange af vores kunder i den offentlige sektor står i disse år overfor flere udfordringer. 1. En ændret demografisk sammensætning i befolkningen skaber øget økonomisk pres og et behov for at tage højde for udviklingen. 2. Efterspørgslen efter ydelser er stigende på en række områder, herunder på sygehusområdet, på psykiatriområdet og på handicapområdet med et efterfølgende ressourcepres. 3. En generel ubalance mellem de ressourcer, der stilles til rådighed fra statslig side og det serviceniveau, kommunerne er forpligtet til at levere til borgerne. 4. Borgere, pårørende og patienter har stigende forventninger til den serviceproduktion, der leveres. Samlet set udfordrer disse forhold kommunernes økonomi i en sådan grad, at de efterspørger nye løsninger.

I MUUSMANN hjælper vi med:

At udarbejde holdbare økonomiske budgetmodeller til de områder, der især er udfordret af demografien

At bidrage til en balanceret kapacitetsudnyttelse

At skabe effektiviseringer og optimeringer af velfærdsproduktionen

At sikre en relevant afstemning mellem borgere og fagprofessionelle omkring ydelser og kvalitet

MUUSMANN anvender både kvantitative og kvalitative data med henblik på at håndtere disse udfordringer.