Muusmann Search
Muusmann Menu
Leder- og ledelsesudvikling - Muusmann

Styrket tværgående samarbejde

Mange af vores kunder oplever udfordringer med det tværgående samarbejde – både på tværs af faglige og organisatoriske skel og på tværs af sektorer. MUUSMANN bistår med at få samspillet i bevægelse, da der initialt ofte er en række udfordringer, som skygger for den reelle mulighed for at ”blande blod”. Vores erfaring er, at årsagerne bunder i flere – ofte sammenhængende – faktorer.

I MUUSMANN bistår vi med at:

Øge ledere og medarbejderes konkrete kendskab til forskellige faglige logikker og til de tilbud, der ydes på tværs af faglige skel

Skabe et fælles mindset hos medarbejdere og ledere, der handler om tværfaglig nysgerrighed

Vi kommer også gerne og afvikler sjove og engagerende events, der styrker fællesskab og samarbejde. Vi ved dog, at et langvarigt, styrket samarbejde opnås, når medarbejdere og ledere får et dybere kendskab til hinandens arbejdsområder og til de faglige logikker, der er gældende på tværs af enheder. MUUSMANN leverer den erfarne og perspektiverende facilitering.