Skip to main content
Tag

Analyse

Dosispakkemedicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommunerne

I MUUSMANN er vi glade for at kunne anvise nye veje til at frigøre sundhedsfaglig arbejdskraft, øge patientsikkerheden og give borgerne en bedre hverdag. Vores analyse af dosispakket medicin, som er udført for KL og Danske Regioner, viser et potentiale for at frigøre 600 årsværk inden for en kort årrække og op til 900 på længere sigt. Nøglen til i et styrket tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger, hospitaler og apoteker. MUUSMANN har givet 19 anbefalinger, der hver især vil bidrage til bedre og mere udbredt brug af dosispakket medicin.

Sammenfatningen kan findes her: Sammenfatningsrapport – dosispakket medicin
Hovedrapporten kan læses her: Hovedrapport – dosispakket medicin