Muusmann Search
Muusmann Menu
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen - Muusmann

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen

MUUSMANN bidrager til at styrke det nære sundhedsvæsens brug af data med henblik på at skabe gode patient- og borgerforløb.

Vi gennemgår anvendelsen af data for at afdække hvilke data, der er tilgængelige (valide og rettidige i forhold til anvendelse), hvordan data bruges og kan bruges i en effektiv ledelse af det tværgående patient- og borgerrettede forløb.  Vi bruger data til at aflive myter og formodninger og sikre fast grund under fødderne, når beslutninger skal træffes. Dermed hjælper vi med at skabe et grundlag for styring og  ledelse, der understøtter den ønskede retning ved bedre brug af data.